Vés al contingut

PRINCIPALS CARACTERÍSTIQUES CONVOCATÒRIA COS SUPERIOR GENERALITAT

Oposcat.online

Recomanacions

Serveis

Canal Youtube

 

Les principals característiques de la Convocatoria publicada avui del Cos Superior són les següents:

1.- OPCIÓ GENERAL: 301 places, de les quals 28 per torn de reserva

2.- OPCIÓ JURÍDICA: 48 places, de les quals 4 per torn de reserva

3.- PROVES:

- Test psicomètric de capacitats de raonament - 40 preguntes - 1 hora per realitzar-lo - no eliminatori, no qualificatori, només avaluable.

- Test part comuna, de 30 preguntes - 1 hora per realitzar-lo - 10 punts i eliminatori

- Test part específica, de 50 preguntes - 1 hora i 20 minuts per realitzar-lo - 15 punts i eliminatori

- Test pràctic part específica, de 25 preguntes - 1 hora i 30 minuts per realitzar-lo - 35 punts

4.- Es poden realitzar dues parts específiques, que es corregiran seguint l'ordre de preferència que s'indiqui a la sol·licitud. Només es corregirà la segona opció en cas de no aprovar la primera opció.

5.- MÈRITS: els assolits fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació en la convocatòria.

6.- Es valora temps treballat a la mateixa Administració i en el mateix cos, a raó de 0,42 punts per mes treballat + aprovats sense plaça (però no compten els processos d'estabilització) + Català (1,25 per certificat)+ ACTIC bàsic, mitjà i alt (1,2,5 punts respectivament)

7.- TOTAL FASE OPOSICIÓ 60 PUNTS + TOTAL FASE CONCURS 40 PUNTS

8.- ADJUDICACIÓ PLACES = Definitiva

9.- S'afegeixen un 15% de places addicionals (99 palces) per aprovats sense plaça.

10.- Un cop s'ha pres possessió del lloc de treball, S'HA DE FER una formació obligatòria, a càrrec de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, que ja es determinarà.

11.- TAXA: 72,05 euros