Vés al contingut

PRINCIPALS CARACTERÍSTIQUES CONVOCATÒRIA COS ADMINISTRATIUS GENERALITAT

Oposicions afectades

Oposcat.online

Recomanacions

Serveis

Canal Youtube

 

Recomanacions

Serveis

Canal Youtube

 

Les principals característiques de la Convocatoria publicada avui del Cos Administratius són les següents:

1.- 329 places, de les quals 36 reservades a persones que acreditin una discapacitat, i 22 reservades a persones que adreditin una discapacitat intel·lectual

2.- PROVES:

- Test coneixements de 60 preguntes - 1 hora i 30 minuts per realitzar-lo - 25 punts

- Test pràctic de 25 preguntes - 1 hora i 30 minuts per realitzar-lo - 35 punts.

3.- MÈRITS: els assolits fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació en la convocatòria.

4.- Es valora temps treballat a la mateixa Administració i en el mateix cos, a raó de 0,42 punts per mes treballat + aprovats sense plaça (però no compten els processos d'estabilització) + Català (1,25 per certificat)+ ACTIC bàsic, mitjà i alt (1,2,5 punts respectivament)

5.- TOTAL FASE OPOSICIÓ 60 PUNTS + TOTAL FASE CONCURS 40 PUNTS

6.- ADJUDICACIÓ PLACES = Definitiva

7.- S'afegeixen un 15% de places addicionals (90 places) per aprovats sense plaça.

8.- Un cop s'ha pres possessió del lloc de treball, S'HA DE FER una formació obligatòria, a càrrec de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, que ja es determinarà.

9.- TAXA: 41,35 euros