Vés al contingut

NOVETATS CONVOCATÒRIA NÚM. 242

S'ha publicat en el DOGC núm. 8718, de 28 de juliol de 2022, la RESOLUCIÓ PRE/2407/2022, de 26 de juliol, relativa a la base específica 7.3.2 del procés de selecció per proveir 760 places de l'escala superior d'administració general del cos superior d'administració (grup A, subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 242).

La Resolució disposa que els mèrits de la fase de concurs d'aquest procés de selecció s'al·leguen i/o s'acrediten en el termini de deu dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de la present Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), mitjançant els documents i procediments que s'especifiquen en les lletres a), b) c) i d) de la base específica 7.3.2.

Us adjuntem l'enllaç.