Vés al contingut

NOU MODEL ÀREA PRIVADA

Oposcat.online

Recomanacions

Serveis

Canal Youtube

 

En data 20 de juny de 2024 s'ha publicat al DOGC l'ACORD GOV/153/2024, de 18 de juny, pel qual s'aprova el model d'àrea privada de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic institucional.

Amb aquest nou model que s'adopta es pretén que la ciutadania pugui accedir de manera autenticada a tota la
seva informació, per veure o modificar les dades, fer el seguiment dels tràmits, fer gestions i rebre serveis
personalitzats de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i d'altres administracions, i crear mecanismes
de suport i acompanyament a la ciutadania de manera omnicanal per garantir l'accés de totes les persones a
aquesta informació, sens perjudici de l'existència d'espais privats digitals que estiguin coordinats. Alhora,
aquest nou model ha de servir com a marc comú per a tota la institució en aquest àmbit.

Us adjuntem enllaç.