Vés al contingut

MODIFICACIÓ ESTATUT MARC PERSONAL ESTATUTARI SERVEIS DE SALUT

Oposicions afectades

Avui s'ha convalidat el Real Decret-Llei 12/2022, de 5 de juliol, pel qual es modifica la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, amb la finalitat de donar compliment a les previsions de la disposició final segona del Real Decret-Llei 14/2021, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, en allò que afecta al personal estatutari del Sistema Nacional de Salut.

S'estableixen limitacions temporals a la interinitat i s'adopten mesures per evitar l'ús abusiu de contractes temporals encadenats.

Us adjuntem l'enllaç al BOE.