Vés al contingut

DECRET LLEI 14/2022, 8 NOVEMBRE

Bon dia,

S'ha publicat avui (9/11/2022) en el DOGC el DECRET LLEI 14/2022, de 8 de novembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat, de foment de la promoció interna i d'agilització de la cobertura de llocs de treball amb persones funcionàries de carrera.

Atès que el Decret Llei 12/2022, 27 setembre no s'ha convalidat pel Parlament, s'aprova aquest nou Decret Llei:

1.- Garanteix que dins el procés estabilització, de manera paral·lela, es durà a terme promoció interna. De les places convocades, el 45% de cada Cos serà per promoció interna.

2.- Hi podran participar els funcionaris en servei actiu, en situació administrativa que comporta dret reserva lloc de treball, en excedència per incompatibilitats, i en excedència per interès particular per ocupar un lloc de manera temporal.

3.- Es podran convocar places addicionals per tal de crear la llista d'aprovats sense plaça.

4.- Poden accedir a la Promoció Interna de C2 a C1 funcionaris que no compleixin els requisits si tenen una anitguitat de 10 anys.

5.- Serà oblligatori, d'altra banda, participar en els concursos dels llocs base si no es té una destinació definitiva.

Us adjuntem l'enllaç.