Vés al contingut

CONVOCATÒRIA COSSOS ESPECIALS

Oposcat.online

Recomanacions

Serveis

Canal Youtube

En data 20 de juny de 2024 s'ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ PRE/2242/2024, de 18 de juny, de convocatòria de vint-i-tres processos de selecció corresponents a diverses escales del cos de titulació superior (grup A, subgrup A1), del cos de diplomatura (grup A, subgrup A2) i del cos tècnic d'especialistes (grup C, subgrup C1) de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 833).

Aquesta convocatòria inclou vint-i-tres processos de selecció de diferents cossos i escales i té com a número de referència el 833, seguit de l'especificació del codi de tràmit de procés de selecció que s'indica respectivament, per a cadascun dels vint-i-tres cossos i escales objecte d'aquesta convocatòria, en els Annexos 2 a 24 d'aquesta Resolució (codis de tràmit 834 a 856).

   1. Procés codi tràmit 834: Cos de titulació superior, escala d'arquitectura (grup A, subgrup A1)

   2. Procés codi tràmit 835: Cos de titulació superior, escala d'arxivística (grup A, subgrup A1)

   3. Procés codi tràmit 836: Cos de titulació superior, escala de biologia (grup A, subgrup A1)

   4. Procés codi tràmit 837: Cos de titulació superior, escala d'enginyeria de camins, canals i ports (grup A, subgrup A1)

   5. Procés codi tràmit 838: Cos de titulació superior, escala d'enginyeria de forests (grup A, subgrup A1)

   6. Procés codi tràmit 839: Cos de titulació superior, escala d'enginyeria industrial (grup A, subgrup A1)

   7. Procés codi tràmit 840: Cos de titulació superior, escala d'enginyeria química (grup A, subgrup A1)

   8. Procés codi tràmit 841: Cos de titulació superior, escala de metge/essa avaluador/a (grup A, subgrup A1)

   9. Procés codi tràmit 842: Cos de titulació superior, escala de patrimoni artístic: arqueologia (grup A, subgrup A1)

   10. Procés codi tràmit 843: Cos de titulació superior, escala de pedagogia (grup A, subgrup A1)

   11. Procés codi tràmit 844: Cos de titulació superior, escala de planificació lingüística (grup A, subgrup A1)

   12. Procés codi tràmit 845: Cos de titulació superior, escala de psicologia (grup A, subgrup A1)

   13. Procés codi tràmit 846: Cos de titulació superior, escala de salut pública (grup A, subgrup A1)

   14. Procés codi tràmit 847: Cos de titulació superior, escala de veterinària (grup A, subgrup A1)

   15. Procés codi tràmit 848: Cos de diplomatura, escala d'arquitectura tècnica (grup A, subgrup A2)

   16. Procés codi tràmit 849: Cos de diplomatura, escala de biblioteconomia (grup A, subgrup A2)

   17. Procés codi tràmit 850: Cos de diplomatura, escala d'enginyeria tècnica agrícola (grup A, subgrup A2)

   18. Procés codi tràmit 851: Cos de diplomatura, escala d'enginyeria tècnica de forests (grup A, subgrup A2)

   19. Procés codi tràmit 852: Cos de diplomatura, escala d'enginyeria tècnica d'obres públiques (grup A, subgrup A2)

   20. Procés codi tràmit 853: Cos de diplomatura, escala de treball social (grup A, subgrup A2)

   21. Procés codi tràmit 854: Cos de diplomatura, escala de salut pública (grup A, subgrup A2)

   22. Procés codi tràmit 855: Cos tècnic d'especialistes, escala d'analistes de laboratori (grup C, subgrup C1)

   23. Procés codi tràmit 856: Cos tècnic d'especialistes, escala de delineants (grup C, subgrup C1)

 

Adjuntem enllaç