Vés al contingut

AVÍS PROVA PRÀCTICA AJUNTAMENT DE BARCELONA PEL 16 DESEMBRE

Oposcat.online

Recomanacions

Serveis

Canal Youtube

 


En relació a les convocatòries:


 Del procés d’estabilització de l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs oposició (*).
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/oferta-publica-docupacio/estabilitzacio-
per-concurs-oposicio


 Per a la cobertura de places dels subgrups A1, A2 i C1 de l’Ajuntament de Barcelona mitjançant
concurs oposició lliure.
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/oferta-publica-docupacio/convocatories-
de-28-categories-dels-subgrups-a1-a2-i-c1


 Per a la cobertura de places del subgrup C2 i grup agrupacions professionals (AP) de
l’Ajuntament de Barcelona mitjançant concurs oposició lliure.
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/oferta-publica-docupacio/convocatories-
de-6-categories-del-subgrup-c2-i-grup-ap-antic-grup-e


 Per a la cobertura de 12 places de la categoria de professor/a de música de l’Ajuntament de
Barcelona mitjançant concurs oposició lliure, aprovades per la comissió de govern en data 27
d'abril de 2023.
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/oferta-publica-docupacio/professora-de-
musica


 Per a la selecció, per promoció interna especial, mitjançant concurs oposició, de les diferents
categories de l’Ajuntament de Barcelona (publicat a la Intranet Municipal).


Es preveu que la prova pràctica es realitzi de forma simultània (el mateix dia/hora) el:

16 de DESEMBRE de 2023

IMPORTANT: S’informa a les persones aspirants que la data publicada en aquest anunci és una previsió.
Les dates oficials seran les que es publiquin a l’apartat corresponent de la pàgina web de l’Ajuntament
de Barcelona i de la Intranet Municipal.
 

Adjuntem enllaç