Vés al contingut

Blog

ACTUALITZACIÓ DE COS DE GESTIÓ

dc., setembre 30

ERRADA: El que s'ha actualitzat, com deiem a la nota informativa, és el tema 19 de la part comuna i el tema 22 de la part específica general

ICS TEMARI ACTUALITZAT

dc., setembre 30

Temes 36 i 40 del ICS actualitzat!

ACTUALITZATS TEMES PART ESPECÍFICA GENERAL COS SUPERIOR GENERALITAT

dc., setembre 30

Cos Superior especific General temes 16 i 19 actualitzats!

ACORDADES LES BASES DEL CONCURS OPOSICIÓ D'ESTABILITZACIÓ

dc., setembre 30

FASE D'OPOSICIÓ (60 punts)

Dos exercicis test no eliminatoris:

1.- Teòric, amb valoració màxima de 25 punts

2.- Pràctic, amb valoració màxima de 35 punts

Els dos exercicis fan mitjana i cal una puntuació mínima global de 30 punts

 

FASE DE CONCURS (40 punts)

1.- Serveis prestats: puntuació màxima 32 punts:

ACTUALITZADA LA PART COMUNA COS DE GESTIÓ

dc., setembre 30

Bon dia,

Ja estan actualitzats els temes 19 i 22 Cos de Gestió part comuna.

TEMES 19 I 20 COS ADMINISTRATIUS ACTUALITZATS

dc., setembre 30

Bon dia,

Ja estan actualitzats els temes 19 i 20

TEMA 8 COS AUXILIARS GENERALITAT ACTUALITZAT

dc., setembre 30

Bon dia,

Ja està actualitzat el tema 8 cos auxiliars.

ACTUALITZAT TEMA 7 PART ESPECÍFICA JURÍDICA COS SUPERIOR

dc., setembre 30

Bon dia,

S'ha modificat el tema 7 del Cos Superior Part Específica Jurídica ja que calia actualitzar uns imports.

Gràcies,

Gemma

MODIFICACIÓ EN MATÈRIA DE FUNCIÓ PÚBLICA - ICS

dc., setembre 30

DECRET LLEI 12/2022, de 27 de setembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat, de

MODIFICACIÓ EN MATÈRIA DE FUNCIÓ PÚBLICA

dc., setembre 30

Avui s'ha publicat en el DOGC de 28 de setembre de 2022 el DECRET LLEI 12/2022, de 27 de setembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat, de