Vés al contingut

TSGABE-Tècnic Superior Gestió, Ajuntament de Barcelona, part específica de ÀMBIT GENERAL

Informació

Picture of TSGABE-Tècnic Superior Gestió, Ajuntament de Barcelona, part específica de ÀMBIT GENERAL
Llargada
Assumpte
Ajuntament De Barcelona

Sobre aquest CURS

Curs per a la preparació del Concurs OPOSICIÓ LLIURE, de 28 Places de Tècnic Superior de Gestiò, de l'Ajuntament de Barcelona, part específica. ÀMBIT GENERAL

LA PREVISIÓ D'EXAMEN ÉS EL 26 D'OCTUBRE DE 2019 AL MATÍ, I ES DURÀ A TERME:

SEGONA PROVA, consistent en un test sobre els 72 temes de la part específica.

PROVA PRÀCTICA, consistent en la resolució d'un supòsit pràctic, a escollir entre varis, i en format test

 

El curs inclou una tutoria de 30 minuts per streaming

Vídeo mostra de la plataforma

Add to cart / 780 EUR